Innehållsförteckning

Dynamisk, klicka för att komma direkt till önskat kapitel eller underkapitel!

1      Inledning

2      Grundläggande hållfasthet och materiallära

2.1       Hållfasthet

2.1.1        Draghållfasthet

2.1.2        E-modul

2.2       Deformation, skillnaden mellan olika material

2.3       Hållfasthet för armerade härdplaster

2.3.1        Dragbelastning

2.3.2        Tryckbelastning

2.3.3        Skjuvbelastning

2.3.4        Böjbelastning

3      Bindmedel / Matris

3.1       Polyester

3.2       Vinylester

3.3       Epoxi

3.4       Val av härdplast

4      Armeringsfibrer

4.1       Glasfiber

4.1.1        E-glas

4.1.2        S-glas

4.1.3        C-glas

4.1.4        Specialglasfiber

4.2       Kolfiber

4.2.1        Standard

4.2.2        HS – High Strength

4.2.3        IM – Intermediate Modulus

4.2.4        HM – High Modulus

4.2.5        UHM – Ultra High Modulus

4.2.6        Kolfiberjämförelse

4.3       Aramid

4.3.1        Aramidjämförelse

4.4       Termoplastfibrer

4.5       Dyneema

4.6       Naturfibrer

4.7       Specialfibrer

4.8       Val av armeringsfiber

5      Fibrernas form vid laminering

5.1       Flock

5.2       Matta

5.3       Roving

5.4       Enkelriktad väv

5.5        Väv

5.6       Val av fiberutformning

6      Sandwich

7      Tillsatsmaterial, fyllmedel

8      Lamineringsmetoder

8.1       Handläggning

8.2       Sprutning

8.3       Pre-preg

8.4       Bagging

8.5       Värmehärdning

9      Formar

9.1       Typer av formar

9.2       Tillverkning av formar

9.3       Utnyttjande av formar, tips

9.4       Från form till konstruktion

10    Tänka på vid fiberkompositkonstruktioner

10.1     Dimensionering

10.2     Felrisker och vanliga fel

11    Reparation

11.1     ”Standardskada” i laminat

11.2     Hål i laminat

11.3     Sandwichlaminat

11.4     Delaminering av sandwichlaminat

11.5     Trä

11.6     Bucklor, rosthål i stål

11.7     Böldpest

12    Säkerhet

12.1     Laminering

12.2     Bearbetning

13    Materialegenskaper

13.1     Draghållfasthet

13.2     E-modul

14    Jämförelse med konstruktionsmetaller

14.1     Stål

14.2     Aluminium

14.3     Titan

14.4     Magnesium

14.5     Hållfasthetsjämförelse

14.6     Metaller tillsammans med armerad plast

15    Experiment - Lamineringsprov för bakkåpa

15.1     Testmoment

15.2     Testresultat

16    Källhänvisning

17    Inköpskällor för kompositmaterial

18    Datablad

19    Varumärken, handelsnamn

20    Ordlista

 

 

TILL STARTSIDAN!