Inledning

Komposit

Med komposit menas ett konstgjort sammansatt material där två eller flera material med olika egenskaper ingår. Det handlar ofta om ett svagare material som binder samman starkare material. Det starkare materialet fungerar då som armering (förstärkning) för det ihopbindande materialet.

Det vanligaste exemplet på en armerad komposit är betong som är armerad mer armeringsjärn. Betongen har dålig draghållfasthet men klarar bättre tryck, medan tunna armeringsjärn har bra draghållfasthet men böjs om de utsätts för tryck. Men tillsammans bildar de ett generellt konstruktionsmaterial.

 

Fiberkomposit

I en fiberkomposit utnyttjas armeringsfibrer som binds samman med en matris, oftast en plast för att bilda ett s.k. laminat. Armeringsfibrerna har högre draghållfasthet än plasten men om armeringsfibrerna inte binds samman av plasten klarar de inte av att ta upp någon annan belastning än ren dragbelastning.

Tillsammans bildas konstruktionsmaterialet armerad plast – AP.

 

Användningsområden

Användningsområdena för armerade plaster är många. Materialet medger stor flexibilitet, stora möjligheter vid utformning, det är enkelt att konstruera även i små volymer. Armerade plaster har även hög tålighet mot omgivande miljöpåverkan och armerade med mer exklusiva fibrer, har armerade plaster mycket bra mekanisk prestanda.

Det största användningsområdet för armerad plast är i marina tillämpningar, främst mindre båtar, då oftast i glasfiberarmerad polyester som utnyttjas för det låga priset och god vädertålighet men även större fartyg, militära och civila, har börjat byggas av armerad plast.

Armerad plast utnyttjas även i stor omfattning i byggindustrin, främst glasfiberarmerad polyester.

I fordon, bilar, lastbilar och tåg utnyttjas fiberarmerade plaster främst pga de designmöjligheter materialet ger även om mer exklusiva fiberarmerade plaster har börjat utnyttjas för att få ner vikten på fordonen och därmed bla få bättre bränsleekonomi.

Armerad plast är vanlig i flygindustrin där främst epoxi och vinylester armeras med mer exklusiva fibrer som kolfiber och aramid pga dessa kompositers utomordentliga mekaniska egenskaper i förhållande till vikten.

Även i sportartiklar återfinns ofta armerad plast, från enkla billiga till högprestanda fiberkompositer.

 

Fördelar för privatpersoner

Armerad plast ger privatpersoner och mindre industrier stora möjligheter att ta fram konstruktioner, bygga och laga existerande konstruktioner med resultat som ofta inte hade varit möjligt om andra material hade utnyttjats och ofta till lägre kostnad.

Kraven på specialutrustning är små och genom att utnyttja högprestandafibrer ges möjligheter att ta fram konstruktioner med en mekanisk prestanda som med andra konstruktionsmaterial hade varit närmast omöjligt utan tillgång till en större maskinpark och specialkunskap.

 

 

TILL STARTSIDAN!