Datablad

Sammanställning över hållfasthetsegenskaperna för olika kolfiberkvalitéer

Källor:

http://www.rkgruppen.se/pdf/kolfiber/swe/data.pdf

http://www.rkgruppen.se/pdf/kolfiber/swe/jmf.pdf

http://www.spsystems.com/pdfs/reinforcements/Rein%20Fibres%20&%20Finishes.pdf

 

Kvalitéklassning

E-modul (drag)

Draghållfasthet

Sträckgräns

Rovingstorlekar

Tillverkare

Fiberbetäckning

[GPa]

[MPa]

[%]

Antal fibrer K=1000

 

HS – High Strength

 

 

 

 

 

(Standard då Draghållfasthet <4000MPa)

 

 

 

 

 

E-modul: <265GPa

 

 

 

 

 

AS4

221

3930

1,7

3K, 6K, 12K

HEXCEL

F3(C) 50K

228

3790

1,7

48K

FORTAFIL

PANEX 33

228

3620

1,6

3K, 6K, 12K

ZOLTEK

AS4C

228

3860

1,7

1K, 3K, 6K, 12K

HEXCEL

T600S

230

4120

1,8

24K, 28K

TORAY

T300J

230

4210

1,8

3K, 12K, 24K

TORAY

T700S

230

4900

2,1

12K, 24K

TORAY

G30-400

234

3790

1,6

1K

TOHO

G30-500

234

3790

1,6

1K

TOHO

34-700WD

234

4480

1,9

12K

GRAFIL

34-700

234

4480

1,9

12K, 24K, 48K

GRAFIL

AS4D

241

4210

1,7

12K

HEXCEL

G30-700

241

4830

2,0

12K

HEXCEL

T400H

250

4410

1,8

3K, 6K

TORAY

T650-35

255

4280

1,7

3K, 6K, 12K

AMOCO

IM – Intermediate Modulus

 

 

 

 

 

E-modul: 265 – 320 GPa

 

 

 

 

 

IM6

276

5240

1,7

12K

HEXCEL

IM4

276

4140

1,5

12K

HEXCEL

IM2A

276

4826

1,6

12K

HEXCEL

IM7

276

5380

1,8

6K, 12K

HEXCEL

42-650/MR40

290

4410

1,5

12K

MITSUBISHI/GRAFIL

T650-42

290

4830

1,7

12K

AMOCO

T40

290

5650

1,8

12K

AMOCO

G40-800

290

5860

2,0

12K, 24K

TOHO

IM9

290

6340

2,0

12K

HEXCEL

G40-600

293

4482

1,5

12K

TOHO

M30

294

3920

1,3

1K, 3K, 6K, 12K

TORAY

M30G

294

5100

1,7

18K

TORAY

M30S

294

5490

1,9

18K

TORAY

T800H

294

5490

1,9

6K, 12K

TORAY

T1000G

294

6370

2,2

12K

TORAY

IM8

303

5450

1,7

12K

HEXCEL

HM – High Modulus

 

 

 

 

 

E-modul: 320 – 440 GPa

 

 

 

 

 

M46J

436

4210

1,0

6K, 12K

TORAY

M35J

343

4700

1,4

6K, 12K

TORAY

G50-500

351

3450

1,0

12K

TOHO

G50-300

359

2970

0,8

12K

TOHO

M40J

377

4410

1,2

6K, 12K

TORAY

56-700/HR40

381

4830

1,2

12K

MITSUBISHI/GRAFIL

M40

392

2740

0,7

1K, 3K 6K, 12K

TORAY

T50

393

2900

0,7

3K, 6K, 12K

AMOCO

G55-700

393

5170

1,3

12K, 24K

TOHO

M46J

436

4210

1,0

12K

TORAY

UHM – Ultra High Modulus

 

 

 

 

 

E-modul: >440 GPa

 

 

 

 

 

UHM

441

3450

0,8

3K, 6K, 12K

HEXCEL

64-650/HS40

441

4410

1,0

12K

MITSUBISHI/GRAFIL

M50J

475

4120

0,8

6K

TORAY

M55J

540

4020

0,8

6K

TORAY

M60J

588

4820

0,7

3K, 6K

TORAY

Kolfiber: TORAYCA
Typiska fiberegenskaper

 

Källor:

http://www.rkgruppen.se/pdf/kolfiber/swe/data.pdf

http://www.rkgruppen.se/swedish/produkter/kolfiber_torayca.htm

 

Fibre Type

Number of filaments

Tensile Strength
(MPa)

Tensile Modulus
(GPa)

Elongation (%)

Mass per Unit Length (g/1000m)

Density
(g/cm³)

Electric
Resistivity
(10-3 ohm.cm)

FT300/

T300

1000

3000

6000

12000

3530

230

1,5

66

198

396

800

1,76

1,8

T300J

3000

6000

12000

4210

230

1,8

198

396

800

1,78

1,6

T400H

3000

6000

4410

250

1,8

198

396

1,80

1,6

T600S

24000

48000

4120

230

1,8

1700

3400

1,80

1,7

T700S

12000

24000

4900

230

2,1

800

1650

1,80

1,7

T800H

6000

12000

5490

294

1,9

223

445

1,81

1,4

T1000G

12000

6370

294

2,2

485

1,80

1,5

M35J

6000

12000

4700

343

1,4

225

450

1,75

1,1

M40J

6000

12000

4410

377

1,2

225

450

1,77

1,0

M46J

6000

12000

4210

436

1,0

223

445

1,84

0,9

M50J

6000

4120

475

0,8

216

1,88

0,8

M55J

6000

4020

540

0,8

218

1,91

0,8

M60J

3000

6000

3820

588

0,7

100

200

1,94

0,7

M30S

18000

5490

294

1,9

745

1,73

-

M40

1000

3000

6000

12000

2740

392

0,7

61

182

364

728

1,81

0,8

 


Lamineringsepoxi:

NM Laminering 275 A

Källa: http://www.epotex.se/html/datablad_laminering_0.html

 

Användningsområde:

Produktion av epoxilaminat, reparation av skador i laminat, limning av trä m.m.

 

Tekniska data:

Typbeteckning bas:

NM Laminering 275 A

Härdare:

NM Härdare 275 B

Blandningsförhållande harts - härdare:

100 - 55 viktdelar
100 - 63,25 volymdelar

Densitet:

1098 kg/m3

Viskositet:

800 mPa s

Potlife 100g 20° C:

40 min.

Potlife 100g + 10% Acc. 254:

15 min. (se även tabell nedan)

Tryckhållfasthet ISO R604:

ca 90 MPa

Draghållfasthet ISO 527:

56 MPa

E-modul (drag) ISO 527:

2,35 GPa

Brottöjning ISO 527:

3,5%

Böjhållfasthet ISO 178:

95 MPa

E-modul (böj) ISO 178:

3 GPa

HDT ISO 75 Aƒ:

60° C

Vattenabsorbtion ISO 6224h:

0,15%

Kulör:

Transparent

Satsstorlek:

0,5 + 0,275 = 0,775 kg
0,9 + 0,5 = 1,4 kg
5 + 2,75 = 7,75 kg

Verktyg rengörs i aceton.

 

Potlife för NM Laminering 275 A / NM Härdare 275 B med olika halt NM Accelerator 254.
Mätvärden gäller 100 gram Laminering 275 A / NM Härdare 275 B med begynnelsetemperatur 20° C med en tillsats av en procentuell acceleratormängd. T.ex. 100 gram + 1 gram. Se tabellen nedan.

% Accelerator 254

Potlife (minuter)

0

40

1

33

2

28

3

25

4

22

5

20

6

19

7

18

8

17

9

16

10

15

 

Kommentar internetlänkarna: Innehållet i länkarna förändras ofta, plockas bort eller ändras utan förvarning. Hänvisningarna är därför en färskvara!

 

 

TILL STARTSIDAN!