Reparation

”Standardskada” i laminat

Hål i laminat

Sandwichlaminat

Delaminering av sandwichlaminat

Trä

Bucklor, rosthål i stål

Böldpest

 

Reparation

De reparationer som kan komma ifråga med armerad härdplast är främst i fiberarmerade laminat men även i andra material som trä och metall. Flexibiliteten är hög och metoderna enkla vilket gör det till ett vanligt alternativ. Reparationer med armerad härdplast är ofta tidskrävande men kräver sällan specialverktyg eller specialkunskap vilket gör dem lämpliga för privatpersoner att utföra istället för att låta en reparatör eller verkstad genomföra reparationen.

 

”Standardskada” i laminat

Glasfiberarmerad polyester, båtskrov och liknande:

 

 Skada i glasfiberlaminat med gelcoat, tex båtskrov:

 

Skadan slipas jämn:

 

ƒ Den slipade skadan tvättas ren med aceton, glasfibermattor lamineras sedan med polyester i ”gropen” till samma nivå som det ursprungliga laminatet:

 

Efter att det nya laminatet har härdat slipas det ner till samma nivå som den undre gelcoatnivån på det gamla laminatet, ca 1mm under den slutgiltiga nivån:

 

 

Ytan tvättas ren med aceton, varefter polyesterbaserat gelcoatspackel med samma färg som den ursprungliga gelcoaten läggs på ytan, med ungefär 2mm tjocklek:

Efter att spacklet har härdat vattenslipas ytan till samma nivå som den omgivande gelcoaten för att sedan poleras och helst vaxas:

 

 

Kommentar, gelcoatspackel:

Välsorterade båttillbehörsfirmor saluför gelcoatspackel baserad på polyester i många kulörer. Om en skada i laminatet på en båt skall repareras finns det möjlighet att det säljs gelcoatspackel som färgmässigt stämmer med den ursprungliga färgen, något som affären eller tillverkaren bör kunna upplysa om.

Om färgen på det nyhärdade gelcoatspacklet inte riktigt stämmer med den ursprungliga färgen på den omgivande gelcoaten trotts att spacklet enligt tillverkaren skall stämma kan det bero på att den omgivande gelcoaten har blekts eller gulnat efter långvarig exponering av solljus. Färgskillnaden bör minska med tiden då den nya gelcoaten utsätts för solljus.

Om det inte saluförs gelcoatspackel med rätt färg kan man blanda i pigment i gelcoatspackel med en närliggande grundfärg. Det är dock svårt att få perfekt färgresultat.

 

 

Hål i laminat

Laminat av glasfiberarmerad polyester, båtskrov eller liknande.

 

Litet hål

Skadan repareras på samma sätt som i beskrivningen kring reparationen av ”standardskadan” med den skillnaden undersidan av det skadade laminatet täcks med grov tape, kartong, en platta eller liknande då glasfibermattorna lamineras på. Om man inte kan komma åt från undersidan kan man använda en flexibel platta av tex gummi eller mjuk plast som träs in genom hålet och hålls kvar genom att spännas upp med trådar som hålls framifrån tills det nya laminatet har härdat. Trådarna klipps sedan av då laminatet grovslipas innan gelcoatspacklet läggs på.

 

Stort hål

Vid reparation av stora skador kan det krävas det nya glasfiberlaminatet tillåts överlappa det gamla laminatet från undersidan med några centimeter till någon decimeter (beroende på skadans storlek och laminatets tjocklek) Detta för att undvika att sprickor uppstår i gränsen mellan det nya och gamla laminatet. Den yta på undersidan där det nya laminatet skall läggas skall slipas grovt och rengöras väl med aceton innan lamineringen.

En provisorisk platta eller form som har försetts med släppmedel (polyvinylalkohol) placeras från framsidan vid lamineringen.

I övrigt utförs reparationen enligt beskrivningen kring reparationen av ”standardskadan”.

 

Om skadan utsätts för extra stora påfrestningar och det finns risk för att sprickor uppstår i skarven mellan det gamla och nya laminatet eller det ej är möjligt att överlappa det gamla laminatet så mycket kan det krävas att glasfibern lamineras med epoxi istället för polyester för att öka vidhäftningen mellan det gamla och nya laminatet samt öka hållfastheten hos det nya laminatet.

Då föreligger dock risk att gelcoatspackel baserad på polyester inte fäster lika bra.

Gelcoatspackel baserad på epoxi bör normalt undvikas om laminatet utsätts för långvarig exponering av solljus då epoxin bryts ner snabbare än polyester av UV-ljus.

Ett alternativ till gelcoat är då en lämplig lack, billack, tvåkomponents polyuretanlack eller annan typ av lack beroende hur mycket solljus och vatten som den reparerade ytan kommer att utsättas för.

 

Sandwichlaminat

Reparation av skador som enbart går genom det yttre laminatlagret och inte så stor del av kärnmaterialet har skadats utförs enligt beskrivningen av ”standardskadan”.

Kontrollera först att kärnmaterialet inte löses upp av plasten om polyester eller vinylester används (innehåller lösningsmedlet styren). Då krävs det att ytan på kärnmaterialet förseglas, antingen med lösningsmedelsfri epoxi eller snabbhärdande polyesterspackel (om kärnmaterialet klarar kortvarig exponering av styren).

Om skadan i kärnmaterialet är djup bör ”gropen” spacklas igen med tex plast utblandat med fyllmaterial, förslagsvis mikroballonger, vilket bildar ett lättslipat spackel med låg densitet.

Om hålrummet är mycket stort och kärnmaterialet inte utsätts för stor belastning kan utrymmet alternativt fyllas med enkomponents polyuretanskum (fogskum).

 

Vid skador i sandwichlaminat som går rakt igenom båda ytterlaminaten och kärnmaterialet krävs det att sidorna repareras separat från varje håll. Reparationerna bör kunna utföras enligt reparationen av ”standardskadan” med det undantag att det eventuellt inte är nödvändigt att förse baksidan med gelcoatspackel.

Hålrummet i kärnmaterialet fylls igen med mikroballongspackel eller polyuretanskum.

Reparationer av skadat sandwichlaminat med mycket tunna laminatsidor, som tex i en surfingbräda är svåra att genomföra med gott resultat. Det kan krävas att glasfibermattan pressas delvis under ytterlaminatet som repareras för att ge tillräcklig fästyta för det nya laminatet.

 

Delaminering av sandwichlaminat

Båtdäck med sandwichlaminat kan efter ett tag på vissa platser delaminera, dvs ytterlaminaten släpper från kärnmaterialet. Laminatet förlorar då en stor del av sin styvhet och hållfasthet.

Felet upptäcks genom att däcket sviktar då man går över det och om man knackar är ljudet annorlunda än på de delar av däcket där sandwichlaminatet inte har delaminerat.

 

Reparationen kan ske genom att epoxi sprutas in till kärnmaterialet enligt följande:

  1. Delaminerade partier av skrovet rekognoseras.
  2. Man borrar små hål från ovansidan med några centimeters mellanrum. Hålen skall vara så stora att spetsen till injiceringssprutan får platts.
  3. Däcket kring hålen skyddas med tape.
  4. Lågviskös epoxi, tex lamineringsepoxi injiceras genom hålen tills däcket är mättat.
  5. Skrovet tyngs ner med tyngder, tex. stora stenar för att ytterlaminatet skall tryckas mot kärnmaterialet och däcket inte bukta. En del av epoxin kan komma upp ur hålen. Kontrollera att inte epoxi rinner ut någonstans på undersidan av skrovet! Eventuella hål måste täppas igen.
  6. Epoxin tillåts härda, helst under något förhöjd temperatur.
  7. Tejpen tas bort och ytan slipas.
  8. Slutligen målas ytan med lämplig färg och eventuell halkskyddsmatta eller liknande limmas på.

 

Reparation kan även ske från undersidan av däcket om det undre ytterlaminatet har släppt från kärnmaterialet. Detta är dock svårare. Det krävs att hålen tejpas igen omedelbart för att epoxin inte skall rinna ut ur hålen. Dessutom är det svårt att pressa ytterlaminatet mot kärnmaterialet på samma sätt som vid reparation från ovansidan.

 

Kommentar:

Metoden fungerar även för att lagning av vanliga inomhusskåp (klädskåp, städskåp eller liknande) av sandwichtyp (oftast sidor av masonit och kärna av honeycombpapp) men där epoxin antingen förtjockas till spackel med limpulver, vetemjöl eller liknande eller byts ut mot polyesterspackel. Spacklet sprutas in genom förborrade hål (ca 5mm) mha en grövre spruta med några millimeters utgångshål. Vid större hål kan spacklet pillas in för hand. Metoden kan även med fördel nyttjas för att fästa i handtag och liknande belastade detaljer. (Metoden testad för lagning av städskåp 2004-01-02)

 

Trä

Vid reparationer av trä kan ofta armerad härdplast med fördel utnyttjas.

Epoxi är för många ändamål det bästa limmet för trä och ger starka fogar som är helt okänsliga för vatten. Trä kan även förseglas med epoxi för maximalt fuktskydd, ofta armerad med en tunn glasfiberväv för att ge tjockare skikt och bättre tålighet. Ren optiskt klar epoxi är dock relativt känslig för UV-stålning och bryts ner vid långvarig exponering av solljus varvid epoxin gulnar och skiktet blir matt. Bäst är att belägga ytan med en lämplig färg, tex polyuretanfärg. Om klarlack skall utnyttjas för att ge möjlighet att se trät igenom epoxilagret bör ytan beläggas med fernissa med UV-skyddande effekt.

Även polyester eller vinylester kan utnyttjas vid reparationer av trä även om den limmande effekten på trä är betydligt sämre än för epoxi, men pga epoxins högre pris är det ändå vanligt. Vid reparationer av trä armeras oftast polyestern eller vinylestern med glasfibermatta eller glasfiberväv.

Vid alla reparationer av trä bör trät vara så torrt som möjligt och inte innehålla rester av linolja, tjära eller liknande som annars begränsar plastens möjlighet att tränga in och fästa på trät. Ytan slipas och eventuellt rengörs med aceton. Feta träslag som teak måste alltid avfettas med aceton direkt innan limning med epoxi genomförs eller ytan beläggs med epoxi, polyester eller vinylester.

 

Bucklor, rosthål i stål

Även skador i metall kan repareras med armerad plast.

Ett vanligt förekommande reparationsområde är skador i bilkarosser.

Färgen kring skadan och eventuell rost avlägsnas genom sandblästring eller slipning.

Om det är en mindre grop kan det räcka att spackla igen. Det förekommer många polyesterbaserade spackel lämpade för uppgiften men epoxispackel fäster betydligt bättre och riskerar inte spricka i lika stor omfattning. Det finns även lämpliga spackel som är något flexibla vilket kan vara till fördel om området utsätts för mycket vibrationer.

Efter att spacklet har härdat vattenslipas ytan. Den reparerade ytan sprayas sedan med grundfärg och därefter lack i lämplig färg i ett antal tunna lager med några minuters mellanrum. Om det är metalliclack bör slutligen klarlack sprayas över.

Om skadan är av större omfattning eller att hål har uppstått bör plastspacklet armeras. Det förekommer polyesterspackel med viss inblandning av glasfiber för detta ändamål. Ett metallnät kan utnyttjas för att ge armerande effekt och samtidigt stödja upp lagningen medan spacklet härdar.

Det bästa sättet att utföra reparationer, med minsta risk för att sprickor uppstår är dock inte att använda glasfiberspackel utan att utnyttja lamineringsepoxi (eller eventuellt lamineringspolyester eller vinylester) som armeras med glasfiberväv, med eventuellt stöd av metallnät. Ytan spacklas och vattenslipas sedan tills tillräcklig ytjämnhet har uppnåtts och lackas enligt beskrivningen ovan.

Kolfiber som armering bör undvikas vid reparation av stål då direkt kontakt medför risk för galvanisk korrosion men även för att kolfiberlaminat blir så styva att reparationen riskerar släppa i skarven till den reparerade metallen då reparationen utsätts för vibrationer eller belastning.

 

Böldpest

På båtar av glasfiberarmerad polyester kan s.k. böldpest uppstå under vattenlinjen. Det innebär att glasfiberlaminatet suger upp vatten (genom osmos) varvid blåsor eller sprickor kan uppstå då trycket ökar i vatteninneslutningarna.

 

Förebyggande av böldpest

Båtar av glasfiberarmerad plast har vanligtvis ett millimetertjockt gelcoatskickt även under vattenytan. På gelcoaten målas normalt bottenfärg som minskar beväxning, men inte skyddar laminatet mot inträngande fukt i någon större omfattning. För att öka skyddet mot att vatten kan tränga igenom gelcoaten in till glasfiberlaminatet beläggs gelcoaten under vattenlinjen med en s.k. fuktspärr, som består av en färg eller plast med högt skydd mot vattengenomsläpp och vattenabsorbtion. Det kan antingen vara ren lamineringsepoxi, specialanpassad epoxi eller epoxibaserad grundfärg. Färgen eller plasten beläggs direkt mot gelcoaten efter att den har vattenslipats och rengjorts ordentligt med vatten och aceton. All eventuell gammal bottenfärg måste avlägsnas annars kan fuktspärren inte fästa, speciellt då bottenfärgen ofta innehåller ämnen som teflon för att minska färgens friktion.

För fullgott skydd beläggs ytan med minst 3 lager färg eller plast som antingen tillåts gela eller genomhärda (eller torka) mellan lagrena beroende på typ. Följ tillverkarens rekommendationer!

Det är viktigt att laminatet tillåtits torka ordentligt innan botten beläggs med fuktspärr. Det kan räcka att laminatet torkar ut under vintern men om båten inte befinner sig i ett uppvärmt utrymme kan det krävas att man väntar med arbetet och sjösättningen en bit in på sommaren. Om ett fuktigt glasfiberlaminat beläggs med fuktspärr kan fukten som normalt skulle ha torkat ut spärras in och ställa till med större problem än vad fukten skulle ha gjort i ett oskyddat laminat.

 

Reparation av böldpest

För att reparera en redan uppkommen böldpest i ett laminat krävs betydligt mer omfattande arbetsinsats än vid förebyggande.

Gelcoaten måste avlägsnas på alla delar av botten där skador har uppstått så att blåsorna öppnas men normalt avlägsnas gelocoaten på hela ytan under vattenlinjen. Detta kan göras med sandblästring eller grov slipning. Botten högtryckstvättas och handtvättas sedan med rent vatten minst tre gånger.

Laminatet måste torkas ut ordentligt, helst i ett uppvärmt utrymme hela vintern eller i ickeuppvärmt utrymme under hela sommaren. Det finns fuktindikerande instrument att tillgå för att testa om laminatet har torkat.

Beroende på om laminatet är jämnt spacklas det först med epoxispackel och slipas tills ytslätheten är tillfredställande. Ytan beläggs sedan med lamineringsepoxi eller specialanpassad epoxi, minst tre lager som tillåts gela mellan lagrena, dock inte genomhärda. Om laminatlagrena tillåts härda mellan skall ytorna slipas matta och rengöras med vatten innan nästa lager påföres.

Epoxin påföres så riktligt som möjligt utan att risk för rinnmärken uppstår. Fuktskyddet är i proportion till epoxiskiktets tjocklek.

Temperaturen får inte understiga 10ºC då epoxiarbetet pågår och omgivningen måste vara torr så att det ej föreligger risk för dagg på den härdande epoxin. Därför bör arbetet genomföras inomhus. Epoxin bör härda i minst en vecka innan sjösättning av båten om temperaturen är 20ºC och två veckor om temperaturen är 10ºC.

 

 

TILL STARTSIDAN!