Fiberkompositlaminering

Handbok kring konstruktion med fiberarmerade härdplaster

för hobbybruk och mindre industri

För web-versionen klicka på innehållsförteckningen eller kapitlen till vänster!

För utskriftsversioner klicka här!

 

 

Lars Viebke

Lars@Viebke.nu  

 

Fiberkompositlaminering

 

En välillustrerad informativ handbok kring utveckling, konstruktion och reparation med fiberarmerade härdplaster, för privatpersoner till mindre industriell nivå.

Handboken tar upp de vanligaste härdplasterna och armeringsfibrerna, dess egenskaper och hur de skall utnyttjas, de vanligaste lamineringsmetoderna, formar, sandwichmaterial och tillsatsmaterial.

Handboken tar även upp grundläggande hållfasthetslära fokuserat på armerade härdplaster, vad konstruktören bör tänka på, tips och vanliga fel samt praktiska exempel.

Fiberkompositlaminering är skriven av Lars Viebke, med flerårig praktisk erfarenhet av konstruktion med armerade härdplaster. Handboken är ursprungligen skriven för KTH som projekt inom maskinteknik.

 

DISCLAIMER

Trotts att stora ansträngningar har gjorts för att kontrollera att all information i Fiberkomposithandboken är korrekt, kan felaktigheter finnas. Författaren tar inget ansvar för eventuella fel, materiella skador eller kroppsskador som uppkommer i samband med aktivtete relaterade till de metoder och material som beskrivs i Fiberkomposithandboken. Vid utnyttjande av material som harts, släppmedel, lack etc bör alltid tillverkarens uppgifter om handhavande kontrolleras och följas. Alla uppgifter i Fiberkomposithandboken kring materialegenskaper bör ses som fingervisande och bör kontrolleras direkt med tillverkaren vid dimensionering eller annan aktivitet då korrekta materialdata är av stor betydelse. 

 


Copyright © 2003 - 2009

Lars Viebke

 

Text, fotografier och illustrationer Lars Viebke om inget annat anges.

  Spridning, kopiering och eftertryck tillåts om källan och upphovsmakaren, Lars Viebke, nämns tydligt i direkt samband.


 

 

Uppdaterad: 2009-05-04

(Endast mindre uppdateringar genomförda sedan publiceringen 2003-06-15)